Draco Viet Nam

Email: info@draco.vn - Support 24/7: 0914 91 97 99 

Các loại Container

Huớng dẫn kiểm tra Container rất cần thiết cho các chủ hàng trước khi tiến hàng đóng hàng XNK trong vận chuyển bằng đường biển. Rất nhiều trường hợp hàng hóa xảy ra bị hư hỏng mà một trong những nguyên nhân là do cách sử dụng và đóng hàng vào container không đúng.

container 20 1

container 20 2

container 20 3

container 20 4

container 20 5

container 20 6

container 40 2

container 40 3

container 40 4

container 40 5

container dry 40

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

CẢNG BIỂN, SÂN BAY CHÍNH

  • Cảng biển quốc tế
    Cảng biển quốc tế Dưới đây là Danh sách các Cảng biển quốc tế của các quốc gia.
  • Sân bay quốc tế
    Sân bay quốc tế Dưới đây là Danh sách các sân bay quốc tế của các quốc gia. Tại đây được trang bị các…
  • Cảng biển Việt Nam
    Cảng biển Việt Nam Miền Bắc: Cảng Quảng Ninh, Cảng Cẩm Phả, Cảng Đình Vũ, Cảng Hải Phòng, Cảng Đoạn Xá, Cảng Vật Cách,…