Draco Viet Nam

Email: info@draco.vn - Support 24/7: 0914 91 97 99 

Incoterms

Marine Only Terms

FAS (Free Alongside Ship): The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are alongside the ship, and the buyer bears all costs from that moment onwards.

FOB (Free on Board): The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel, and the buyer bears all costs from that moment onwards.

CFR (Cost & Freight) to a named place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel.
 • The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.

CIF (Cost, Insurance and Freight) to a named place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel, but the seller covers insurance costs for the buyer until freight is delivered to the name place.
 • The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.

All Modes of Transportation

EXW (Ex Works): The risk of loss or damage to the goods passes when the goods are recovered from the seller’s facility, and the buyer bears all costs from that moment onwards.

FCA (Free Carrier) to a named place: The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are delivered by the seller to the named place, and the buyer bears all costs from that moment onwards, however, the seller must take care of the export clearance if applicable.

CIP (Carriage & Insurance Paid) to a named carrier/place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods turned over to the named carrier, but the seller covers insurance costs for the buyer until freight is delivered to the name place.
 • The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.

CPT (Carriage Paid To) to a named carrier/place: The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are turned over to the named carrier, but the buyer bears all costs after carrier has delivered goods to a named place.

DAP (Delivered at Place) to a named place: The risk of loss of or damage to the goods passes once the goods are delivered at the named place, and the buyer bears all costs from the named place onwards.

DAT (Delivered at Terminal) to a named terminal: The risk of loss of or damage to the goods passes once the goods have been made available at said terminal.

DDP (Delivered Duty Paid): The risk of loss or damage to the goods passes once the buyer has control of the product, and the seller bears all costs until goods delivered to the buyer.

incoterm 1

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

CẢNG BIỂN, SÂN BAY CHÍNH

 • Cảng biển quốc tế
  Cảng biển quốc tế Dưới đây là Danh sách các Cảng biển quốc tế của các quốc gia.
 • Sân bay quốc tế
  Sân bay quốc tế Dưới đây là Danh sách các sân bay quốc tế của các quốc gia. Tại đây được trang bị các…
 • Cảng biển Việt Nam
  Cảng biển Việt Nam Miền Bắc: Cảng Quảng Ninh, Cảng Cẩm Phả, Cảng Đình Vũ, Cảng Hải Phòng, Cảng Đoạn Xá, Cảng Vật Cách,…